Flip book element

Hệ thống lọc nước RO công nghiệp 3000LH

Giá bán :

Hệ thống lọc nước RO công nghiệp Eurotek công suất 3000l/h

☑️ Vận hành tự động hoàn toàn

☑️ Sử dụng màng lọc RO công nghiệp CSM – TORAY

☑️ Tự động ngắt khi nước đầy bể dự trữ

☑️ Tùy biến nâng cấp dễ dàng

Đọc tiếp

Hệ thống lọc nước RO công nghiệp 4000LH

Giá bán :

Hệ thống lọc nước RO công nghiệp Eurotek công suất 4000l/h

☑️ Vận hành tự động hoàn toàn

☑️ Sử dụng màng lọc RO công nghiệp CSM – TORAY

☑️ Tự động ngắt khi nước đầy bể dự trữ

☑️ Tùy biến nâng cấp dễ dàng

Đọc tiếp

Hệ thống lọc nước RO công nghiệp 5000LH

Giá bán :

Hệ thống lọc nước RO công nghiệp Eurotek công suất 5000l/h

☑️ Vận hành tự động hoàn toàn

☑️ Sử dụng màng lọc RO công nghiệp CSM – TORAY

☑️ Tự động ngắt khi nước đầy bể dự trữ

☑️ Tùy biến nâng cấp dễ dàng

Đọc tiếp

Hệ thống RO công nghiệp 6000LH

Giá bán :

Hệ thống lọc nước RO công nghiệp Eurotek công suất 6000l/h

☑️ Vận hành tự động hoàn toàn

☑️ Sử dụng màng lọc RO công nghiệp CSM – TORAY

☑️ Tự động ngắt khi nước đầy bể dự trữ

☑️ Tùy biến nâng cấp dễ dàng

Đọc tiếp

Hệ thống lọc nước RO công nghiệp 10000LH

Giá bán :

Hệ thống lọc nước RO công nghiệp Eurotek công suất 10000l/h

☑️ Vận hành tự động hoàn toàn

☑️ Sử dụng màng lọc RO công nghiệp CSM – TORAY

☑️ Tự động ngắt khi nước đầy bể dự trữ

☑️ Tùy biến nâng cấp dễ dàng

Đọc tiếp

Hệ thống lọc nước RO công nghiệp 12000LH

Giá bán :

Hệ thống lọc nước RO công nghiệp Eurotek công suất 12.000l/h

☑️ Vận hành tự động hoàn toàn

☑️ Sử dụng màng lọc RO công nghiệp CSM – TORAY

☑️ Tự động ngắt khi nước đầy bể dự trữ

☑️ Tùy biến nâng cấp dễ dàng

Đọc tiếp

Hệ thống máy lọc nước RO công nghiệp 15000lh

Giá bán :

Hệ thống lọc nước RO công nghiệp Eurotek công suất 15000l/h

☑️ Vận hành tự động hoàn toàn

☑️ Sử dụng màng lọc RO công nghiệp CSM – TORAY

☑️ Tự động ngắt khi nước đầy bể dự trữ

☑️ Tùy biến nâng cấp dễ dàng

Đọc tiếp

Hệ thống máy lọc nước RO công nghiệp 20.000l/h

Giá bán :

Hệ thống lọc nước RO công nghiệp Eurotek công suất 20.000l/h

☑️ Vận hành tự động hoàn toàn

☑️ Sử dụng màng lọc RO công nghiệp CSM – TORAY

☑️ Tự động ngắt khi nước đầy bể dự trữ

☑️ Tùy biến nâng cấp dễ dàng

Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.